Nyheter/Matutdeling
2020-11-10
Matutdeling
Omsorg for andre

Det drives så mye god omsorg i disse dager. Så mange som gjør gode gjerninger for andre.

Matutdeling ved Anne Lise og Team fungerer så bra. Nye "matutdelere" blir med. Til og med vår egen pastor tilbyr en hjelpende hånd.

Vi hadde en god språkkafe siste onsdag i oktober. Mange kommer nå fast, og vi opplever at de trives. Vi er fra 30 - 50 personer på samlingene, og nye melder sin interesse.

Så skjer det mye annet også av koordinering, oppfølging, besøk og kontakt. 

La oss huske på hverandre også i disse spesielle tider med mindre sosial aktivitet!

 Olav Sollid

Powered by Cornerstone