Kåres hjørne/Bibelen/Paulus sitt liv

Paulus sitt liv

2017-12-23

Paulus - hans liv og reiser

Del 1 : Fra forfølger til etterfølger

Saulus, som senere ble kjent som Paulus, vokste opp i Tarsus, en handelsby i Kilikia. Til denne byen kom handelsmenn på landeveien fra det fjerne Eufrat, eller sjøveien, på elven Cydnus. Her møttes folk fra øst og vest i en by som var et senter både for handel og kultur.

Da han var 6 år gammel begynte Saulus på skolen. Som jøde studerte han Det Gamle Testamente, og lærte mye av det utenat. Senere dro han til Jerusalem for å studere hos den berømte Gamaliel.

Som ivrig fariseer levde Saulus strengt etter loven. Han var overbevist om at Jesus var en falsk Messias, og ivret etter å utrydde den kristne tro. Derfor forfulgte han de kristne, og deltok selv da Stefanus, den første kristne martyr, ble steinet til døde.

Det var også Saulus som tok initiativet til en aksjon mot de kristne i Damaskus. Han var så fylt av hat at han til og med ville fengsle kristne i utlandet. Med brev og støtte fra ypperstepresten dro Saulus av sted for å arrestere alle kristne i Damaskus, de som hørte veien til.

Denne reisen ble vendepunktet for Saulus. På vei til Damaskus møtte han selv den oppstandne Jesus, og ble omvendt til Gud ! Han som hadde vært den største forfølger av Jesus, ble nå i stedet en disippel og etterfølger selv !!

Bibeltekster : Ap.gj.7,54-8,1; 9,1-30

Omvendelse er : Å vende om fra sin egen vei til å gå Guds vei i stedet; å vende seg bort fra synden for å leve for Gud; å fatte et annet sinn og tenke helt nytt; sinnsforandring.

Del 2 : Utsendt av Den Hellige Ånd

Paulus ble etter sin omvendelse straks et vitne om Jesus. Senere ble han Bibellærer i Antiokia i Syria, en av de tre største byene i Romerriket. Dette var en moderne og storartet by, men også en syndefull by. Her ble de troende for aller første gang kalt kristne, og fra denne byen dro Paulus ut på sine misjonsreiser.

En dag sa Den Hellige Ånd at tiden var inne for Paulus til å gjøre det han var kalt til. Sammen med sin venn Barnabas dro han ut på sin aller første misjonsreise. Johannes Markus var også med.

Det første stedet de dro til var Kypros, en fruktbar øy med 15 store byer. Dette var også Barnabas sitt fødested. I byen Pafus ble selveste landshøvdingen frelst, etter å ha sett at Guds kraft var sterkere enn de okkulte trolldomskreftene. En stor seier for Guds rike!

Fra Kypros dro de videre til Galatia. Her besøkte de store byer som Antiokia i Pisidia og Ikonium, og flere mindre byer. Mange ble frelst, men de møtte også motstand. I Lystra fikk de oppleve et stort under da en lam mann, som aldri hadde kunnet gå, ble helbredet. Seinere ble Paulus steinet, og deretter reist opp igjen ved Guds kraft! På hjemreisen besøkte misjonærene flere av de nystartede menighetene.

Bibeltekster : Ap.gj.11,19-26; Apgj.13,1-52; Ap.gj.14,1-28

Del 3 : Europa kaller

På sin 2. misjonsreise hadde Paulus med seg Silas. Senere ble også Timoteus og Lukas med. Det var på denne reisen at Den Hellige Ånd forandret Paulus sine planer, etter at han fikk se et syn.

Det var mens Paulus oppholdt seg i byen Troas at han i et syn fikk se en mann fra Makedonia (Hellas) som bad : Kom over og hjelp oss! Misjonærene var lydige mot synet og seilte avsted. Dermed nådde de et nytt kontinent : Europa.

I Filippi fikk de på nytt oppleve kraften i evangeliet. Men da motstanden reiste seg havnet Paulus og Silas i fengsel. I fengselet sang de lovsanger til Gud, og på underfullt vis ble fengselets porter åpnet. Tenk hvor mektig Gud er! Nå ble fangevokteren og hele hans familie frelst!

Senere på denne misjonsreisen besøkte de andre viktige byer i Europa, som Tessalonika og Aten. Mange ble frelst, men det var også mye motstand. I den strategiske byen Korint, kalt "byen mellom de to hav", og "den greske torgplass", ble Paulus i ett og et halvt år. Motstand fra jødene gjorde at Paulus nå enda mer vendte seg til hedningene med sin forkynnelse.

Bibeltekster : Ap.gj.15,35-41; Ap.gj.16,1-40; Ap.gj.17,1-34; Ap.gj.18,1-22

Del 4 : Dramatiske år i Efesus

På sin 3. misjonsreise reiste Paulus på nytt til Europa. Men det var i Asia han stanset lengst. Han ble hele 3 år i byen Efesos, der han bare såvidt hadde vært innom på sin forrige reise.

Efesus var en by med 350.000 innbyggere. Her lå det praktfulle Artemistemplet, ett av verdens syv underverker. I denne syndige byen fikk Paulus oppleve evangeliets kraft. Uvanlig sterke tegn og under skjedde her. Okkulte bøker ble brent, og gudinnen Artemis ble "feid til sides" av Kristus. På tross av stor motstand grep vekkelsen om seg, slik at til sist hele Asia var berørt.

På vei hjem fra sin misjonsreise kom Paulus til byen Milet, der han kalte til seg menighetslederne fra Efesus og talte til dem. Når vi leser denne talen i Ap.gj.20,17-38 får vi et inntrykk av hva Paulus hadde gjort de årene han var i byen. Han hadde forkynt alt Guds ord, alle steder, for alle og til alle døgnets tider! (se versene 20,21,27 og 31)

Bibeltekster : Ap.gj.19,1-41 og 20,16-38

Del 5 : I fangenskap for Kristus

Etter sin 3. misjonsreise kom Paulus til Jerusalem, klar til å møte hva som helst, både fengsel og død. Etter bare en uke i byen blir han nesten drept av en rasende folkehop, før han blir tatt til fange.

De neste to årene sitter Paulus fengslet i Jerusalem og Cæsarea (Ap.gj.22-26). Gang på gang måtte han forsvare seg både for kongen og for andre i høy stilling. Da vitnet han om Jesus, og fortalte om sin omvendelse utenfor Damaskus mange år tidligere.

I kap.27-28 leser vi så om Paulus sin reise til Roma, og de første to årene av hans opphold der. Selv om Paulus var fange fikk han mange anledninger til å vitne om Jesus. På Malta fikk han til og med be for syke.

På reisen til Roma fikk Paulus ha med seg to av sine venner. Det var Lukas, som har skrevet ned det som hendte, og Aristarkus. Reisen ble svært dramatisk. De forliste, men berget livet. Så kom Paulus til Roma, som på denne tiden var en mer enn 800 år gammel by, med over 1 million innbyggere. Dette er cirka år 60, og tre år tidligere hadde Paulus skrevet sitt brev til de kristne i Roma : Romerbrevet.

Bibeltekster : Ap.gj.21,30-36; Ap.gj.23,10-24; Ap.gj.27,1-44; Ap.gj.28,1-10

Del 6 : Omsorg for menighetene

Rundt år 60 kom Paulus fram til Roma. Selv om han var fange hadde han de første årene stor frihet til å dele Guds ord. Mye tyder på at han etter to år foretok en ny reise.

Men så satte keiser Nero (romersk keiser fra 54-68) i gang en hard forfølgelse av de kristne fra år 64. Paulus ble drept for sin tro en gang mellom år 64 og 68. Han ble martyr.

Paulus skrev 7 av sine 13 brev etter at han kom til Roma. I disse brevene ser vi hvordan han har omsorg for de nye menighetene. La oss bruke Filipperbrevet som et eksempel :

De troende i Filippi må ha tenkt på hvordan de kunne stå i striden og fullføre det løp de hadde startet på. Til dette sier apostelen : Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. (Fil.1,6)

Menigheten tenkte nok også på hvordan de kunne leve et liv til Guds behag. Paulus sitt svar på dette finner vi i Fil.2,13 : For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag.

Filipperne kunne nok ha stor grunn til bekymring i den situasjonen de befant seg i. Men apostelen gir dem råd : Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. (Fil.4,6)

På denne måten underviste, formante og oppmuntret Paulus de nyfrelste rundt i menighetene.

Bibeltekster : Ap.gj.28,11-31; Fil.1,1-14

Martyr er : En som dør for sin tro. I vår tid er det mange kristne martyrer. I flere land er det svært vanskelig å være en kristen. De kristne blir forfulgt, undertrykt, fengslet og drept for sin tro. Det er en stor og viktig oppgave å be for og hjelpe de som lider.

Del 7 : En målbevisst mann

På slutten av sitt liv skriver Paulus at han har fullført løpet og bevart troen (2.Tim.4,6-7). Sterke ord fra en mann som måtte lide så mye for sin tro.

Det er mye vi kan lære av Paulus. Han hadde en sterk karakter. Her er noe av det vi kan si om apostelen Paulus :

En mann med visjoner

En målbevisst mann (Fil.3,14)

Lydig mot kallet (Ap.gj.26,19)

Hadde nød for menneskene

Var trofast og holdt ut

Var modig og fryktløs

Flittig og arbeidssom

Var glad

Overgitt til oppdraget han hadde fått

En mann full av kjærlighet

Vårt kall er å følge hans tro og eksempel !

Bibeltekster : 2.Kor.11,23-28; 2.Kor.6,3-13; Ap.gj.20,31-38; Fil.3,7-17; Ap.gj.20,22-24; Ap.gj.21,12-14; 2.Tim.4,5-8

Les også: Paulus - pionermisjonæren.

Bibelsitater fra: Bibelen - Den Hellige Skrift - 1988. Norsk Bibel A/S.

Artikkelserie av Kåre Hindenes.

Powered by Cornerstone