Skole

Nordhordland Kristne Grunnskole

Om skolen

Skole

Nordhordland Kristne Grunnskole startet opp høsten 1999, den gang med navnet Levende Ord Barneskole Lindås. Fra starten hadde skolen 21 elever på fem klassetrinn. For hvert år ble skolen utvidet med nye klassetrinn, og fra 2003 ble ungdomsskolen etablert. Det året var det bare 5 elever i ungdomsskolen. Året etter var skolen fullt utbygget med 10 klassetrinn, og fra januar 2005 er skolen registrert som egen forening i Brønnøysundregisteret.

Skolen har hatt en fin vekst, og skoleåret 2017-18 er elevtallet kommet opp i 120. 53 av disse går i ungdomsskolen, og resten i barneskolen. Skolebygningen ble kraftig utvidet i 2010. Også et bygg nummer 2 er i bruk, med klasserom, sløydsal og kontorer. Dessuten er det gjort mye med uteområdet de siste årene.

Dermed står skolen godt rustet til å ta imot flere elever enn noen gang. Skolen har en offentlig godkjenning på 196 elever, men må utvide elevtallet gradvis etter hvor store klasserom og hvor mye plass man har.

SkoleGunn Knudsen, rektor

Skolens nettside

Les om skolens visjon og verdigrunnlag her

Video om skolen

Powered by Cornerstone