Bistand

Slumskolen

Bethel Living Word School i Jammu i nord-India er en skole for barn som kommer fra slummen. Uten skolen ville ikke disse barna hatt noen mulighet til å lære å lese og skrive, og deres framtid ville blitt i stor fattigdom. Skolen startet opp i 1999, og skolebygget stod ferdig i 2005. Ny tredje etasje ble bygget i 2013. Idag har skolen cirka 420 barn, og er støttet av enkeltpersoner, fadderforeldre, bedrifter og menigheter i Norge, blant andre Nordhordland Bibelsenter. Fra Nordhordland besøker vi skolen og området tre ganger årlig.

Barnehjemmet 

Pastor Johney og hans kone Sophia fra Jammu i nord-India tok seg av noen foreldreløse jenter. Dette ble begynnelsen til et barnehjem hvor det nå bor 18 jenter. Med støtte fra Norge er det nylig bygget et helt nytt hjem for disse barna, hvor de flyttet inn i 2015.

Ungdomsgruppen Connection fra Tabernaklet i Haugesund betalte for det nye hjemmet til jentene, og menigheten i Haugesund har gitt og gir en fantastisk støtte til barnehjemmet. Det nye hjemmet har derfor fått navnet Connection Sweet Home.

 

Les mer på www.sharemercy.no

 

Bistand Bistand

 

Powered by Cornerstone