Esters Bok

2017-12-23

Kap. 1 : Fest og skandale

Lyden av glad latter blandet seg med røster fra mange mennesker. De satt og pratet sammen, på benker laget av gull og av sølv. Noen stod to og to eller i små klynger på det skinnende gulvet utenfor kongens borg. Gulvet var av alabast og hvit marmor, perlemor og dyre steiner.

Flere vandret rundt i den flotte hagen, mellom høye palmer og under en stjerneklar persisk himmel. De snakket sammen på de underligste språk og dialekter, og det store samtaleemnet var kong Ahasverus og hans store makt og rikdom.

Lukten av herlige matretter og mange slags krydder fylte luften. På bordene stod de beste viner som ble skjenket gjestene i drikkekar av gull. Og gjestene var alle de mektigste mennene i det store persiske riket, som strakte seg helt fra India i øst til Etiopia i vest! Hele 127 ulike landområder hørte til det mektige riket som kong Ahasverus regjerte over!

Et halvt år hadde kongen brukt på å vise frem alle de rikdommer og flotte herligheter som han hadde. Nå var det enda noe han ville vise frem for sine gjester i Susan.

Derfor sendte han bud på sin vakre kone, og bad henne komme til seg. Han ville vise hennes skjønnhet for alle de mektige gjestene.

Men dronning Vasti nektet å komme. Hun ville ikke adlyde kongen, sin egen mann. Foran alle de mektige mennene i sitt rike, ble kongen ydmyket. Det var virkelig en skandale!

Kongen ble rasende, og bestemte seg for å skilles fra Vasti!

Les kap.1 i Esters bok.

 

Kong Ahasverus

sitter på sin trone i Susan, hovedstad i Perserriket.

Med all sin makt og herlighet er han et bilde på Gud, som også sitter på tronen. Riket og makten og æren er Hans!

Kap. 2 : Missekonkurransen

Ester var spent. Et helt år hadde hun forberedt seg for det som nå skulle skje. Hun husket godt den dagen hun ble hentet til kongens borg i Susan. Siden da hadde hun bodd i et av de mange rom i kvinnehuset. Kong Ahasverus skulle velge seg en ny dronning, og Ester var en av de mange kandidatene. Det hele var som en missekonkurranse, hvor den som til slutt gikk av med seieren ville bli dronning i det store Perserriket.

Ester fikk nå nyte de beste matretter, og hun hadde hele syv jenter som tjente henne. Hun hadde også en egen vokter som hjalp henne og var hennes rådgiver. Hver dag salvet hun seg med de dyreste oljer og salver, og hun fikk bruke den deiligste parfyme!

Men midt i all denne luksusen glemte ikke Ester hvem hun var og hvor hun kom fra. For lenge siden hadde hennes folk blitt bortført fra sitt land og sin by, og hadde siden bodd i utlandet. Hun hadde mistet begge sine foreldre, men hadde vokst opp hos en slektning, Mordekai. Han hadde vært en god fosterfar, som kun ville det beste for Ester. Derfor var hun så takknemlig til Mordekai, elsket ham og lyttet til de råd han gav henne. Han hadde også lært henne alt hun visste om jødene, hennes eget folk, og om deres Gud!

Før Ester steg fram for kongen fulgte hun rådene hun fikk hos sin vokter Hegai og fra Mordekai som rådet henne til ikke å si at hun var jøde.

Av alle de vakre unge jomfruene var det Ester kongen ble glad i, og hun ble ny dronning i Persia !

Les kap.2 i Esters bok.

 

Vasti

mistet sin rang som dronning til en annen kvinne.

Dette er et bilde på at Israel ble satt til sides, og at Gud tok seg ut et folk av hedninger, menigheten. Ester blir dermed et bilde på menigheten.

Kap. 3 : Terrorplaner

Haman var rasende. Mens alle de andre bøyde seg for ham, slik kongen hadde befalt, var det en som aldri knelte og viste ham respekt. Hvem var egentlig denne Mordekai? Og hvorfor ville han ikke bøye seg for kongens fremste mann?

Hvorfor adlyder du ikke kongens bud? spurte de andre av kongens tjenere. Og Mordekai fortalte at han var jøde, og at han ikke ville bøye seg for noen andre enn Israels Gud.

Også Haman fikk høre hva Mordekai hadde sagt, at han som jøde ikke kunne tilbe andre enn den sanne Gud. Hva gjør jeg nå? tenkte han. Det er ikke nok bare å drepe Mordekai, for det finnes jøder overalt. Og Haman begynte å planlegge et terrorangrep mot jødene.

Haman gikk nå til kong Ahasverus, for å få ham til å godta sine onde planer. Da kongen fikk høre at jødene hadde sine egne lover, og ikke ville adlyde kongens påbud, gav han Haman fullmakt til å gjøre slik han mente det var best.

Nå hadde Haman fått frie hender til å sette terrorplanen ut i livet. Planen gikk ut på at alle jøder i det store persiske riket skulle drepes på en og samme dag. Det skulle skje på den 13. dagen i den 12. måneden!

Snart ble det sendt brev rundt til alle de forskjellige landene i riket, at de skulle gjøre seg klar til det store terrorangrepet.

Nå så det stygt ut for jødene. Men at kongens egen kone, rikets dronning, også var jøde, det hadde ikke de slue terroristene tenkt på!

Les kap.3 i Esters bok.

 

Haman

er jødenes fiende i denne fortellingen.

Også i dag har Guds folk en fiende, Satan.

Haman blir dermed et bilde på Djevelen.

Kap. 4 : For en tid som denne

Hva kan ha hendt? Dronning Ester var urolig. Hoffmennene og jentene hennes hadde fortalt henne at Mordekai satt på torget kledd i sekk og aske. Klærne hun hadde sendt ham hadde han nektet å ta i mot.

Mordekai var Ester sin fosterfar, og hun elsket ham svært høyt. Han hadde tatt seg av henne fra hun var barn, og dronningen var full av takknemlighet til Mordekai. Men nå satt han sørgende på bytorget! Jeg må spørre Mordekai hva som er galt? tenkte Ester. Kanskje jeg kan hjelpe ham med noe? Så sendte hun en av hoffmennene sine til Mordekai.

Da hoffmannen kom tilbake fikk Ester høre hva som hadde skjedd. Mordekai hadde fortalt alt om hva Haman hadde gjort, og om hans onde terrorplaner. Du må snakke med kongen om dette, hadde Mordekai sagt. Men det var ikke lov å gå inn til kongen, selv ikke for dronningen, om han ikke hadde sendt bud på henne. Da risikerte hun å dø, hvis da ikke kongen rettet gullstaven sin mot henne!

Det var en fortvilet situasjon. Hva skulle Ester gjøre nå? Hun risikerte livet om hun gikk inn til kongen. Men hvis hun ikke gjorde noe, ville hennes folk bli drept.

Ester hadde bestemt seg! Hun ville gå og snakke med kongen. Hun tenkte på noe Mordekai hadde sagt : Kanskje dette er grunnen til at du ble dronning!? Gud visste at det ville komme en tid som denne! Nå kan du redde folket ditt!

Dette er hva Gud har kalt meg til, tenkte Ester. Jeg vil si ja til Hans kall!

Les kap.4 i Esters bok.

 

Mordekai

var Ester sin fosterfar, han elsket henne og gjorde alt for henne.

Han var den eneste som ikke bøyde knær for Haman.

Mordekai reddet sitt folk, og er et bilde på Jesus.

Kap. 5 : Ester møter kongen

Nå er jeg klar! Det var den tredje dagen etter at Ester hadde innledet fasten. I tre døgn hadde hun verken spist eller drukket noe, men bare søkt Gud i bønn om hjelp, råd og styrke. Mordekai og alle jødene i Susan hadde gjort det samme. Men nå var Ester trygg, og klar til å møte kong Ahasverus.

Da kongen fikk øye på dronning Ester, ble han slett ikke vred. I stedet fikk han godvilje for henne. Han rettet gullstaven sin mot Ester, noe som var et tegn på at hun ikke skulle dø! Kongen hadde vist henne nåde! Ester gikk frem og rørte ved enden av staven. Og kong Ahasverus spurte henne hva hun ønsket seg.

Jeg vil at kongen og Haman skal komme til den festen jeg har laget til,sa Ester. Det sa kongen ja til. Midt under gjestebudet spurte så kongen på nytt om hva Ester ønsket seg. Om det så var halve riket, ja så skulle hun få det!

Men i stedet for å si sitt egentlige ønske, spurte Ester om kongen og Haman ville komme til en ny fest neste dag. Da ville hun fortelle hva hun hadde på hjertet! Også denne gangen sa kongen ja til å komme i selskapet.

Da Haman gikk hjem fra festen den dagen, var han glad og lykkelig! Tenk at dronningen hadde invitert nettopp han til gjestebudet! Men i porten satt Mordekai som vanlig, og han reiste seg ikke for Haman da han gikk forbi. Haman ble mektig vred. Nå var det nok! Haman fikk sine menn til å bygge en galge! I den skulle han henge Mordekai!

Les kap.5 i Esters bok.

 

Tredje dagen

kom Ester frem for kongen, og fann nåde i stedet for dom.

Etter den tredje dagen, som står for dagen da Jesus oppstod fra de døde, kan vi komme frem for Gud og finne nåde i stedet for dom.

Kap. 6 : Reddet fra galgen

Den natten fikk ikke kong Ahasverus sove, og han fikk noen til å lese for seg. De las fra rikets historiebøker. De las da om hvordan to av kongens menn en gang hadde planlagt et attentat mot kongen. Mordekai hadde fått vite om deres onde planer, og hadde meldt fra til kongen. Dermed ble kongen reddet.

Har Mordekai fått noen takk og ære for at han gjorde dette? spurte kongen da han ble minnet om denne hendelsen. Men tjenerne måtte innrømme at han ikke hatt fått noe for sin gode gjerning.

Jeg ønsker å ære Mordekai for at han reddet meg, tenkte kongen. Akkurat da kom Haman for å snakke med kongen om Mordekai. Han ville henge Mordekai i galgen, så han var kvitt ham for alltid. Akkurat i det han skulle spørre kongen om lov til dette, kom kongen med et spørsmål i stedet :

Det er en mann kongen ønsker å ære - kan du Haman si meg hvordan vi bør gjøre det?

Straks tenkte Haman på seg selv, at det var ham kongen nå ville ære. Han foreslo da at den mannen kongen ønsket å ære, skulle bli kledd i kongelig skrud, og at han skulle ri på en av kongens hester gjennom byens gater! Så skulle folket rope foran ham : Slik gjør en med den mann kongen vil ære!

Ok, sa kongen, gjør dette med jøden Mordekai! Slik gikk det til at den dagen Haman hadde tenkt å henge Mordekai, måtte han i stedet ære ham foran alle byens innbyggere! Det var en slukøret Haman som ruslet hjem den dagen!

Les kap.6 i Esters bok.

 

Mordekai

kledde seg i sekk og aske for å redde sitt folk, men etter den tredje dagen ble han opphøyet av kongen.

Han er et forbilde på Jesus som fornedret seg selv, for så å bli opphøyet etter oppstandelsen.

Kap. 7 : "Du skal få det du ber meg om"

Kong Ahasverus var virkelig i godlag. Han nøt vinen og all den gode maten i gjestebudet som dronning Ester hadde laget til for ham.

Haman var også i selskapet, men var ikke i like godt humør. Han klarte ikke løsrive seg fra de ubehagelige tankene på det som hadde skjedd den dagen. Tenk at kong Ahasverus hadde æret Mordekai, den mannen Haman hatet mest av alle! Ting gikk slett ikke etter planen Haman hadde lagt.

Hva er det du ønsker deg, Ester? Du skal få det du ber meg om, om så det er halve riket mitt, sa kong Ahasverus. Haman ble vekket fra tankene sine da han hørte hva kong Ahasverus sa. Dette måtte han høre. Hva var det egentlig dronning Ester ville?

Nå fortalte dronning Ester om de onde terrorplanene mot hennes folk, jødene. At både hun selv og hennes folk kom til å bli drept! Da hun hadde utøst sitt hjerte for kongen, ville han vite hvem som stod bak dette.

Straks svarte Ester at det var Haman som var jødenes fiende, og som hadde planlagt drapet på alle rikets jøder.

Kongen ble meget vred da han hørte dette, og han gikk ut i hagen for å tenke klart. Haman kastet seg ned foran Ester og bad for sitt liv. Da kongen kom og så Haman ligge slik, ble han enda sintere. Han bestemte straks at Haman skulle dø!

Slik gikk det til at Haman selv ble hengt i galgen som han hadde fått laget for Mordekai!!

Les kap.7 i Esters bok.

 

Ester

fikk løfter fra kongen og bad for sitt folk.

Vi har fått løfter fra Gud og er kalt til forbønn for folket.

Kap. 8 : Mordekai opphøyes

Så det er du som er Mordekai? Kongen så på mannen som nettopp hadde bukket så dypt for ham. Jeg har hørt mye fint om deg, fortsatte kongen. Dronningen har fortalt meg hva du er for henne! Jeg vet naturligvis også hva du har gjort for meg og mitt rike!

Da kongen hadde sagt dette dro han av seg en seglring. Denne ringen har tilhørt Haman. Men nå er den din. Du skal fra nå av overta Haman sin stilling som min betrodde minister, og du skal bo i det huset han bodde i!

Dette var virkelig en helt ny situasjon for Mordekai og Ester! Likevel var det enda noe som bekymret dem. Loven som tillot jødeforfølgelse og drap på alle jøder stod enda ved lag! Riktignok var Haman død, men brevet han hadde sendt ut i kongens navn, det kunne ikke kalles tilbake. Terrorplanene var enda ikke avverget.

Enda en gang måtte Ester stige frem for kong Ahasverus i forbønn for sitt folk! Og nok en gang rettet kongen gullstaven sin mot henne! Send straks ut et nytt brev om jødene, sa kongen, slik at ditt folk kan berge sine liv.

Så skrev da Ester og Mordekai et brev som gav jødene full rett til å forsvare sine liv mot alle angrep.Brevet ble skrevet på alle de språk som ble brukt i hele det store Perserriket, og sendt av sted med bud som red på kongens raskeste hester.

Tenk hvilken jubel det ble blant jødene da innholdet i det nye brevet ble kjent! Overalt samlet de seg for å feire de gode nyhetene de nå hadde fått!

Les kap.8 i Esters bok.

 

Gode nyheter

om frelse for jødene ble sendt ut til alle land og på alle språk i Perserriket.

Evangeliet er de gode nyheter om frelse som nå går ut til alle folkeslag.

Kap. 9-10 : Seier over fiendene

Det var den 13. dagen i måneden Adar. Det hersket en spent og nervøs stemning i hele det store Perserriket. Hva kom til å skje nå? Dette var dagen da Hamans onde terrorplaner skulle settes ut i livet. Nå skulle folkenes hat eksplodere i en voldsom forfølgelse av jødefolket.

Men de siste ukene hadde stemningen forandret seg. Alle de mektigste av kongens menn var nå på jødene sin side. Haman var jo død, og i hans sted hadde det kommet en jøde, Mordekai. Og Mordekai ble bare mektigere og mektigere for hver dag. Derfor ville alle stormennene i riket nå støtte sin nye minister, og hjelpe hans folk, jødene.

Snart braket det løs med kamper overalt i riket. Men jødene hadde fått kongens ord på at de kunne forsvare seg. Det ble en kamp på liv og død. Jødehatet fikk fritt utløp, men jødenes vilje til å kjempe var på topp. Da rapportene fra kampene strømmet inn, viste det seg at jødene hadde seiret i by etter by. Hamans onde planer hadde mislykkes.

Etter dette slaget fikk jødene i Perserriket endelig ro for sine fiender. Og nest etter kongen var det deres egen talsmann som regjerte!

Ester og Mordekai bestemte nå at jødene fra nå av alltid skulle feire at de hadde fått fred for sine fiender. Siden Haman hadde kastet lodd - eller "pur" som de sa den gangen - om hvilken dag jødene skulle utryddes, så ble det bestemt at jødenes minnefest om deres seier over fiendene skulle hete purim.

Les kap.9 og 10 i Esters bok.

 

Ester

kunne prøvd å redde seg selv, men valgte å risikere livet for å redde sitt folk

Hvordan er det med deg? Vil du leve kun for deg selv...eller satse alt for at folket skal bli frelst?

Tillegg

Perserriket

I over 200 år, fra år 538 f.Kr., fantes det et rike som var det største verden noen gang hadde sett! Det var Perserriket, som omfattet hele Mesopotamia og Lilleasia, landene rundt det østlige Middelhavet, og de områder som i dag er Iran, Afghanistan og Pakistan! Folket i dette riket var svært dyktige krigere og ryttere, men også håndverkere.

Perserkongene kalte seg storkonger, og blant de mest kjente er Kyros og Darius den store. Kong Ahasverus, som vi leser om i Esters bok, er trolig den same som i historien er kjent som Xerxes, som regjerte i årene 486-465 f.Kr. Det er i denne perioden de dramatiske ting som vi leser om i Esters bok skjer.

Kong Darius fikk gjenoppbygget byen Susan, og den ble kongenes vinterresidens. Byen ligger på en slette mellom elvene Kercha og Karun, i den østlige delen av Eufrat-Tigris-dalen, cirka 240 km nord for den persiske bukt. I dag heter byen/ruinene Shusha.

Det var nettopp i byen Susan at Ester og Mordekai bodde. De var jøder, og deres forfedre ble i sin tid bortført fra sitt land og sin by, Jerusalem. Dette var nå lenge siden, og mange jøder hadde allerede flyttet tilbake til sitt hjemland. Mordekai og Ester var mellom de mange jøder som fortsatt bodde i Persia. Hendelsene i Esters bok skal dermed plasseres mellom kap. 6 og 7 i Esras bok.

Perserriket ble til sist erobret av grekerne og Aleksander den store, som vant slaget ved Issos i år 333 f.Kr.

Av Kåre Hindenes.

Powered by Cornerstone