Kong David

2017-12-23

Det er mye vi som Guds folk kan lære av å studere Bibelens persongalleri. Her skriver vi litt om kong David, som var utvalgt og salvet av Gud, men som også opplevde forfølgelse og motgang.

1.Samuelsbok forteller om tiden fra 1150-1055 f.Kr., og kap.16-31 handler om David. 2.Samuelsbok beskriver årene 1055-1015 f.Kr., og skildrer David sine triumfer (kap.1-10) og tragedier (kap.11-24). 2.Samuelsbok må studeres sammen med kap.11-29 i 1.Krønikebok.

David - en mann etter Guds hjerte (Ap.gj.13,22)

Del 1 : Hyrden

Da Samuel ble kalt av Gud til å salve en av Isais sønner til konge, var David den siste man tenkte på. Han var den yngste av dem alle, og hans jobb var å vokte farens sauer hjemme i Betlehem. Likevel var det nettopp han Gud hadde utvalgt.

Samuel sørget over at det hadde gått så galt med Saul, som han hadde salvet til konge i Israel. Men Herren kom til ham og sa : "Hvor lenge vil du sørge over Saul?" Også i dag er det mange mennesker som sitter fast i fortiden og det som gikk galt. De er skuffet over mennesker, og skylder på alt og alle for at ting gikk galt. Eller de er skuffet på grunn av personlige nederlag. Men hvor lenge skal vi dvele ved skuffelser og nederlag? Er det ikke tid for å gå videre? Er ikke Herren den samme? Og står ikke hans planer fortsatt ved lag?

Jo, Gud er fortsatt på tronen! Og til Saul sier han : "Fyll ditt horn med olje og gå av sted!" Han sier det samme til deg og meg. Nå er det ikke tid for å pleie sine sår og synes synd på seg selv. Nei, nå skal du fylle ditt horn med olje, for Herren har oppgaver som venter på deg! Bli fylt av Guds Ånd! For Samuel var oppdraget klart : Han skulle salve en av Isais sønner i Betlehem til konge!

Når Gud ser seg ut nye ledere, er det ikke det ytre Han ser på, slik vi mennesker gjør. Nei, Gud ser til hjertet! Derfor var det overraskende nok den unge og uerfarne David som ble salvet, og ikke noen av de staute brødrene hans. Og fra nå av kom Guds Ånd over David!

David var bare en ung gutt på denne tiden, og hans oppgave var å passe på farens sauer. Men det var nettopp som sauehyrde på Betlehemsmarkene han lærte Gud å kjenne. Her fikk han erfare Guds hjelp når rovdyrene gikk til angrep, og her fikk han lære det han skriver i en av sine salmer : Herren er min hyrde!

Og David var trofast i sitt ansvar som hyrde. Han gjorde alt for å berge farens sauer. Bibelen sier at den som er tro i de små oppgaver senere vil få større ansvar. På markene ved Betlehem ble David trent for fremtidige oppgaver. Det var der han forberedte seg til å bli Israels konge, mens han enda bare var en gutt. For deg som er ung er dette en viktig lærdom : Det er nå, mens du er ung, at det er viktig at du lærer Gud å kjenne! Da står du rustet til de store oppgaver som ligger foran deg.

Bibelvers du kan studere : 1.Sam.16,1-13; 1.Sam.17,34-37; Salme 23; Matt.25,19-23; Hosea 6,3

Del 2 : Harpespilleren

Kong David

Kong Saul var plaget av en ond ånd, men da David spilte på harpen sin og lovsang Gud måtte den onde ånd vike fra ham. Allerede som gutt hadde David lært seg å lovsynge Gud, og han fikk tidlig erfare kraften i lovsang og musikk til Guds ære!

Da Herren tok sin Ånd fra Saul, ble han ofte plaget av en ond ånd. Hans menn så hvordan Saul led, og de foreslo å finne noen som kunne spille på harpe for ham. Slik kom David i tjeneste hos kong Saul. Hver gang kongen ble plaget av den onde ånden, spilte David på harpen sin. Da kjente Saul seg bedre, og de onde åndsmakter måtte vike fra ham.

David var en dyktig musiker, og han brukte sangen og musikken til å lovprise og ære sin Gud og Skaper. At det er makt i musikk og lovsang ser vi flere steder i Guds ord. Guds Ånd kom over profeten Elisa da det ble spilt på harpe for ham, og han fikk vite Guds vilje i en bestemt situasjon. Og kong Josafat vant seier i krig ved tro og lovsang!

At David kjente til kraften i lovsang ser vi tydelig av de mange salmer som han skrev, og som vi finner i Bibelen. I Salme 8 synger han blant annet om små barns lovsang som en mektig kraft til vern mot fienden (Salme 8,3; sammenlign med Matt.21,15-16).

David hadde opplevd Guds frelse, og resultatet ble en ny sang i hans munn (Salme 40,1-4). I Salme 145 synger han om hvordan Guds folk er kalt til å lovsynge sin Gud. Paulus skriver også om det samme, blant annet i Ef.5,18-20. Der ser vi at den som er fylt av Guds Ånd synger lovsanger til Gud fra sitt hjerte, full av takknemlighet til sin Far i Himmelen!

David sitt liv og hans salmer er en mektig tale og lærdom til oss. Hvordan er det med sangen i ditt og mitt liv? Har den stilnet hen? Hva med tilbedelsen og takknemligheten? Er det på tide å søke Gud og gi Ham den ære og takk Han fortjener? Han er jo din Skaper, Frelser og Far!

Bibelvers du kan studere : 1.Sam.16,14-23; Salme 8,3; Matt.21,15-16; 2.Kong.3,11-19; Salme 145; 2.Krøn.20,15-22; Salme 40,1-4; Ef.5,18-20

Del 3 : Helten

Israel var i krig mot filisterne, og David sine tre eldste brødre var med i kong Sauls hær. Gamle Isai vil høre hvordan det går med sønnene sine, og sender David, sin yngste sønn, avsted til krigssonen for å se til dem. Da han kommer frem til israelittenes leir blir han vitne til hvordan filisterkjempen Goliat håner og utfordrer Israels hær.

Kjempen Goliat virket uovervinnelig. I 40 dager hadde han utfordret Israel, men ingen israelitt hadde våget å ta i mot utfordringen og stride mot ham. Israels hær var fylt av frykt og motløshet.

Unggutten David så også den fryktinngytende kjempen, og hørte filisterens spottende ord. Men han kjente en som var større og mektigere enn filisterkjempen Goliat : Den levende Gud! Fylt av tro til Gud sier han til kong Saul : "Ingen må miste motet! Din tjener vil gå og kjempe mot denne filisteren". (1.Sam.17,32)

David fikk prøve kongens rustning, men kunne ikke bruke den. Dette lærer oss at vi ikke kan seire ved å bruke andre sine metoder. I stedet må du ha et eget liv med Gud, slik at Han får vise seg hva som passer for deg, og hvordan du kan seire i striden!

David hadde mange ganger erfart Guds kraft. Som sauehyrde hadde han med Guds hjelp felt både løve og bjørn når de angrep hjorden. Nå gikk han mot filisterkjempen uten noe annet våpen enn en slynge, men i hærskarenes Guds navn. Med en eneste stein fra slyngen felte han Goliat. Deretter sprang han frem og drepte kjempen med hans eget sverd.

På grunn av Goliat var en hel nasjon lammet av frykt. Det er tydelig at han står for en åndsmakt som er fra Djevelen. Også i dag står vi overfor "kjemper" som virker umulige å slå. Fremdeles er det "goliater" som lammer Guds folk med frykt og motløshet. Da skal vi huske at troen på den levende Gud kan overvinne alt og seire over enhver åndsmakt!

David sin seier ble redningen for et helt folk, og førte til gudsfrykt og glede hos folket. David ble en helt i Israel.

Bibelvers du kan studere : 1.Sam.17,1-58; 1.Sam.18,6-7; 1.Joh.5,4; Ef.6,10-18

Del 4 : Hjertevennen

En av kong Sauls sønner het Jonatan. Han og David ble bestevenner, og de inngikk en pakt med hverandre. Jonatans vennskap ble til stor hjelp og trøst for David.

Om Jonatans vennskap med David leser vi at "han hadde ham kjær som sitt eget liv" (1.Sam.18,3). Dette vennskapet fikk stor betydning for David da kong Saul senere ble hans fiende og ville drepe ham. Da søkte David råd og hjelp fra Jonatan, som sa til David : "Alt det du ønsker, vil jeg gjøre for deg"(1.Sam.20,4). Jonatan forsvarer David overfor kong Saul, og setter sitt eget liv i fare for å redde sin venn.

Det er sterkt å lese om det nære vennskapet mellom David og Jonatan, et vennskap som varte hele livet. Da David måtte flykte og skilles fra sin venn, leser vi om hvordan de gråt begge, "men David mest"(1.Sam.20,41). I Sifs ørken, mens David var på flukt, møttes bestevennene for siste gang. Nå trøstet Jonatan David og sa at han ikke skulle frykte, og det står så fint at "han styrket hans mot i Gud"(1.Sam.23,16). Tenk å ha slike venner!

Etter at Jonatan var død uttrykker David sin sorg og sier om sin venn at "din kjærlighet var mer dyrebar for meg enn kvinners kjærlighet"(2.Sam.1,26). Dette sier mye om hva vennskapet med Jonatan betød for ham.

Fortellingen om hjertevennene David og Jonatan lærer oss mye om betydningen av vennskap, og hva vi som nære venner kan bety for hverandre. Om du ser deg omkring vil du snart oppdage noen som behøver ditt vennskap.

Det var da David var på flukt at han fikk hjelp av sin venn Jonatan. Også i dag er det mange flyktninger, og du kan være en venn for en eller noen av disse, midt i deres nød. I Sal.ordspr.17,17 leser vi : "En venn elsker alltid, og en bror fødes til hjelp i nød".

Bibelvers du kan studere : 1.Sam.18,1-4; 1.Sam.19,1-7; 1.Sam.20,1-43; 1.Sam.23,15-18; 2.Sam.1,25-26

Del 5 : Huleboeren

David måtte flykte fra kong Saul. Han som var salvet til konge i Israel ble nå en flyktning og huleboer. Men midt i nøden er han trygg og stoler på sin Gud.

David flyktet først til kong Akis i Gat. Så dro han videre derfra opp Terebintedalen, hvor han som ung gutt hadde vunnet over Goliat. Her var det mange huler, og David gjemte seg i en av disse, i nærheten av byen Adullam.

I hulen i Adullam skrev David flere av sine salmer. I Salme 57 ser vi at David er i stor nød og trengsel på grunn av sine fiender. Men midt i nøden er han trygg, og stoler på Guds hjelp. Det er sterkt å se hvordan han i nøden og ensomheten opplever ro i hjertet, og kan lovsynge Gud i den mørke hulen.

Også Salme 142 ble skrevet mens David var en flyktning og gjemte seg i en hule. Det er ofte når vi er i nød og trengsel at vi virkelig lærer å be til Gud. Vi kan komme til Gud med all vår sorg og nød! Bibelen er full av historier om menn og kvinner som opplevde nød og trengsel. Josef, Ester og Paulus er noen eksempler.

Også i vår egen tid er det mange kristne som opplever trengsel og forfølgelse. Da er det godt å vite at Gud er vår hjelp i trengsler, slik vi leser i Salme 46,2. Trengsel kan være lidelse, nød og forfølgelse som vi må gjennom i livet. I trengselen lærer vi oss å søke Gud, og at vi ikke kan stole på oss selv, bare på Ham. Slik blir vi sterke og utholdende. Sett i et evighetsperspektiv er trengselen kortvarig. Det er viktig å huske på at ingen trengsler kan skille oss fra Guds kjærlighet.

David var salvet til konge, men nå bodde han i en hule! Det er fint å se hvordan han hadde tid til å vente på Guds time. Han tok heller ikke saken i egne hender, selv om han kunne ha drept sin fiende, kong Saul. Vi ser her Davids rene hjerte. Om du har et kall, kan du trygt vente, til Gud åpner veien!

Bibelvers du kan studere : 1.Sam.22,1; Salme 57,1-12; Salme 142,1-8; 1.Sam.24,1-11; Salme 46,2; Rom.8,35-39

Del 6 : Høvdingen

Mens han var på flukt hadde David en flokk på 400 menn som han var høvding for. Etter at kong Saul var død ble han konge i Juda, og senere i hele Israel.

David var høvding for en flokk på 400 menn. Dette var mennesker som var fattige, i nød, ja, misfornøyde. Her, som i mye ellers, er David et forbilde på Jesus. Som disse utslåtte menneskene samlet seg om David og fikk hjelp, slik kan vi komme til vår høvding, som er Jesus!

Etter at kong Saul var død, ble David salvet til konge over Juda (Sydriket). David ledet nå Juda fra byen Hebron, mens Isboset, Sauls sønn, var konge over Israel (Nordriket). Etter at også Isboset er død, vil hele Israel ha David som konge. Mer enn syv år etter at han ble konge i Juda, salver folket ham til Israels konge.

Sions borg i Jerusalem, som ble holdt av jebusittene, ble regnet som umulig å innta. Slik hadde det vært i flere hundre år, helt til David klarte det på en dag! Han angrep gjennom en tunnel som førte vann inn til byen. Nå gjorde David det solfylte fjellet Sion til sin kongsby!

Den viktigste gjenstand i israelittenes Tabernakel var Paktens ark, paktkisten. Den var av akasietre og belagt med gull. Lokket ble kalt Nådestolen. I Paktens Ark lå steintavlene med de ti bud, en krukke med manna, og Arons stav. Men i lang tid hadde Paktens Ark vært i fiendeland, etter at filisterne hadde erobret den.

Så lenge Paktens Ark var i fiendeland, var på en måte Guds herlighet og nærvær borte fra Israel. Som Guds Ark representerte Guds nærvær i Israels menighet, slik representerer Kristus Guds nærvær i menigheten i dag. I vår tid kan den kristne menighet ofte være fattig på Guds herlighet og nærvær. Vårt kall er å gi Kristus den plass Han skal ha, i sentrum, slik at vi på nytt kan erfare Guds herlighet, nærvær og under iblant oss!

Nå ville David føre Guds Ark hjem til Tabernaklet i Jerusalem, og han lykkes til sist!

Høvdingen David sa en gang til Abjatar : Bli hos meg og vær ikke redd! Den som står meg etter livet, står også deg etter livet. Hos meg er du i sikkerhet. (1.Sam.22,23) Det samme sier Jesus, vår høvding, til oss i dag.

Bibelvers du kan studere : 1.Sam.22,2; 2.Sam.2,1-11; 2.Sam.5,1-12; 2.Sam.6,1-15; 1.Sam.22,23

Del 7 : Hærføreren

Kong David var en klok hærfører, og gang på gang seiret han over mektige fiendehærer. Men i sitt eget liv erfarte han et stort nederlag da han ble fristet til synd.

Ikke før var David blitt konge, så kom de gamle fiendene for å ta ham. Men David er en klok hærfører. Han spør Herren om råd, og det blir seier!

Filistrene angrep Israel på nytt! David gjør ikke bare det som gav ham seier første gang. I stedet spør han Herren om hva han skal gjøre. Denne gangen gir Gud ham et annet råd, og ved å følge dette rådet blir det seier igjen!

Det er lett å falle inn i rutiner, der vi gjør det samme hele tiden, bare fordi vi har lykkes med det tidligere. Men det er ved å spørre Herren, og søke Hans ledelse hele tiden, at vi får oppleve seier i livets kamper.

En gang da David ikke dro ut i krigen, men ble sittende hjemme, ble han fristet til synd. Han tok Batseba, Urias hustru, hjem til seg. David lå med henne, og hun ble med barn. Deretter gjorde han en ny synd ved å sørge for at Uria, Batsebas mann, ble drept i krigen.

Herren sender en profet til David for å fortelle ham om hans store synd. Da David forstår hvor alvorlig det er det han har gjort, omvender han seg og bekjenner sin synd. David sin synd var stor. Og likevel : Siden han ikke skjulte sin synd, men bekjente den for Gud, ble han tilgitt! Tenk, slik er Gud, og så stor er Hans nåde!

David var en mann etter Guds hjerte. Dette var likevel bare sant så lenge han var lydig mot Gud. Da David falt i synd ble han straks konfrontert med hva han hadde gjort. Siden han da erkjente og bekjente sin grove synd, ble han tilgitt, og hans forhold til Gud ble gjenopprettet.

Dette er en viktig lærdom for oss. Når Gud peker på synd i våre liv, er det viktig at vi er snar til å gi Gud rett. Når vi bekjenner vår synd og omvender oss fra den, blir vi tilgitt av Gud!

Bibelvers du kan studere : 2.Sam.5,17-25; 2.Sam.11,1-5; 2.Sam.11,14-18; 2.Sam.12,1-14; Salme 32,1-5; 1.Joh.1,9

Del 8 : Hymnedikteren

David har skrevet cirka halvparten av de 150 salmene som vi finner i Salmenes bok. Det er vakre hymner og lovsanger som viser Davids tro. Gjennom sine salmer har han betydd mye for mange, og hans sanger beriker den dag i dag millioner av menneskers liv.

Den mest kjente av David sine salmer er Salme 23, hvor han synger om Herren som "min hyrde". Denne hyrde gir David hvile og ny kraft, og leder han på de rette stier. Ja, selv i dødsskyggens dal er han trygg, fordi Herren går med han og trøster han. Mange troende finner daglig trøst og styrke i denne salmen.

David sine salmer er til lærdom og hjelp for oss som lever i dag. Vi kan nevne Salme 103 som et eksempel på dette. I denne salmen priser David Gud for Hans godhet og nåde. Han synger om hvordan Herren tilgir synd og skyld, og helbreder sykdom. I salmen hører vi også om menneskelivet, hvor kort det er, og vi lærer om englene som setter Guds ord i verk.

Samtidig som David skriver om det han selv har erfart, finner vi i hans salmer profetier om Messias, frelseren som skal komme. Et eksempel er Salme 22. Når du leser den vil du se at den handler om Jesus på korset! Det er ganske utrolig når vi tenker på at David levde over 1000 år før Jesus kom til jorden. Jesus siterte fra denne salmen da han hang på korset. Slike salmer som denne kaller vi for Messias-salmer.

David hentet styrke fra Gud gjennom lovsangen. På samme måte får du styrke fra Gud gjennom lovsang og et nært fellesskap med Gud. Som David fikk tekster og melodier fra Gud, slik kan mennesker også i dag oppleve Guds inspirasjon til å skrive sanger og musikk.

Bibelvers du kan studere : Davids salmer, f.eks. 8,22,23,27,34,40,42,51,62,145 med flere.

Artikkelserie av Kåre Hindenes.

Powered by Cornerstone