Ruts bok

2017-12-29

Kap. 1: Valget

Tre kvinner går sammen på stien som snor seg gjennom ørkenen. Den ene er en eldre kvinne, hun luter litt. De to andre er unge kvinner. Hvem er de? Og hvor er de på vei?

Nå stopper de tre opp. De prater, og den eldre kvinnen peker tilbake den veien de kom fra. Hva sier hun tro ?

Den eldre kvinnen er No'omi. Hun har lagt ut på en lang reise, tilbake til hjembyen Betlehem, som hun forlot 10 år tidligere. Etter så mange år i Moab vil hun hjem. Både hennes mann og de to sønnene er døde. Sammen med No'omi går de to svigerdøtrene Orpa og Rut. Begge er fra Moab, men følger No'omi på reisen. Nå ber No'omi de to om å dra tilbake til sitt eget folk i Moab.

Orpa drar hjem til Moab. Men ikke Rut. Hun vil følge sin svigermor tilbake til Betlehem, til byen hvor Guds folk bor. Din Gud er min Gud, sier hun til svigermoren. Rut har gjort sitt valg, og hun er trofast både mot No'o mi og hennes Gud.

Så kommer da No'omi og Rut til Betlehem i begynnelsen av bygghøsten. Men selv har de verken bygg eller noe annet å komme hjem til.

Teksten finner du i Ruts bok kap.1.

 

Trofasthet

Det er flere ting vi kan lære av Rut. Det ene er hvor viktig det er å velge rett. Det gjorde Rut. Hun valgte å gå med Gud.

Det andre vi lærer av Rut er å være trofast. Hun var gift med No'omi sin sønn, men han døde. Nå kunne Rut ha funnet seg en ny mann i hjemlandet Moab. I stedet velger hun å være trofast mot sin svigermor, selv om det gjør at hun må forlate sitt eget land og folk.

Kap. 2: På åkeren

Boas ser tilfreds utover den store byggåkeren. Gud har vært god imot oss, tenker han. Det blir en god avling i år. Og det er ikke noe å si på arbeids-innsatsen. Med ett stopper blikket hans opp. Han har lagt merke til en ung kvinne mellom de andre høstarbeiderne. Hvem er denne flittige jenta?

Rut kjenner det i ryggen og beina etter å ha godt bøyd på åkeren fra morgenen. Hun er tørst og sulten. Nå legger hun merke til en mann som kommer mot henne. Kan det være Boas, tro? Han som eier åkeren.

Det er Boas, og han taler vennlig til Rut. Vær her på min åker, og sank så mye korn du vil ha! Når du er tørst kan du få vann fra krukkene våre. Her på min åker er du trygg.

Tenk at Boas tar seg av henne, en fremmed. For en nåde!

Det er to glade kvinner som prater sammen den kvelden. Rut forteller om den trøst som møtet med Boas har gitt henne. No'omi kan fortelle at Boas er en av deres løsere, som kan kjøpe tilbake jorden som de hadde solgt da de dro fra Betlehem ti år tidligere.

Som Boas viste vennlighet og nåde mot Rut, slik er også Jesus mot deg !

Teksten finner du i Ruts bok kap.2.

 

Flittighet

Rut var ikke bare en trofast kvinne. Hun hadde også et annet karaktertrekk som vi kan lære av : Hun var arbeidsom og flittig! Fra tidlig morgen til sen kveld sanket hun bygg på åkeren. Også du og jeg er kalt til å være utholdende og flittig i de oppgaver vi får. Det kan være i vårt arbeid, i skolearbeidet eller hjemme.

Flittighet vil alltid lønne seg !!

Kap. 3: På treskeplassen

Mørkret hadde senket seg over Betlehem, og ingen la merke til en ung kvinne som skyndte seg ut av byen. Hvem var hun? Og hvor hadde hun tenkt seg i natten ? Litt senere kommer kvinnen frem til treskeplassen, hvor arbeiderne ligger og sover etter dagens strev. Hva har hun tenkt å gjøre her, tro ?

Boas våkner plutselig opp, der han sover ved den store kornhaugen. Hva er dette ? Det ligger en kvinne ved føttene hans !Hvem er du ? spør han forundret, og får greie på at hun som har kommet til treskeplassen om natten er No'o mis svigerdatter, enken Rut.

Nå kan Rut fortelle hva svigermoren har sagt om Boas, at han er deresløser. Og at No'omi har bedt henne om å gå til Boas den natten. Boas lover at han skal gjøre hva han kan for å løse dem, noe som vil bety at han også tar Rut som sin hustru. Men først må han snakke med en annen, som har førsteretten til å løse dem.

Hvordan gikk det ? Det er en spent svigermor som møter Rut i døren den morgenen. Og Rut har gode nyheter : Boas vil ordne deres sak ! Glad viser hun frem kornet han har gitt dem. Nå er det bare å vente på Boas. De kan stole på ham !

Som Boas var Ruts løser, slik er Jesus din løser.

Teksten finner du i Ruts bok kap.3.

 

Kjærlighet

Rut kunne ha tenkt bare på seg selv, og giftet seg med en ung mann. I stedet følger hun No'omis råd om å gå til Boas, deres løser. Han har alt lagt merke til denne fremmede kvinnen, hennes trofasthet og hennes flittighet. Nå ser han også hennes kjærlighet ! De samme fine karaktertrekk som vi finner hos Rut, skal kjennetegne oss kristne i dag ! Er vi trofaste, flittige og fulle av kjærlighet ?

Kap. 4 : Rut får et hjem

I byporten Betlehem er mange menn samlet. To av mennene sitter i en ivrig samtale. Ti andre menn følger spent med på hva de to diskuterer.

Saken gjelder en jordeiendom som skal innløses. Boas, en av mennene, vil gjerne kjøpe jorda, men den andre mannen har førsteretten. Det ser ut til at denne andre mannen vil løse eiendommen.

Men da har Boas noe mer å fortelle: Den som kjøper jorda må også gifte seg med Rut, enken etter den tidligere jordeierens sønn. Straks mannen får vite dette, sier han at det blir umulig for han å løse inn eiendommen.

Plutselig skjer det noe merkelig i byporten i Betlehem : En av de to mennene som har sittet i ivrig samtale om kjøp av en jordeiendom, drar av seg ene skoen og gir den til den andre, til Boas. Alle mennene som satt i porten den dagen visste hva dette betydde : Den som gir sin sko til en annen sier dermed at han gir fra seg sin rett til eiendommen, og at den som får skoen nå har overtatt denne retten.

Slik ble alle disse vitne til at Boas kjøpte No'omi sin jord, og at han sa seg villig til å gifte seg med moabittkvinnen Rut.

De to mennene i byporten forteller oss en åndelig sannhet : Det var umulig for loven å løse menneskene. Synden gjorde det umulig. Men da kom Jesus og kjøpte oss fri. Som Boas gjorde med Rut! Boas er et forbilde på Jesus ! (Se Rom. 8,3)

Så ble Boas og Rut gift, og Rut fikk seg endelig et hjem. De fikk sønnen Obed, som ble far til Isai, Davids far!

Teksten finner du i Ruts bok kap.4.

 

Alle ting med ham

Boas kjøper hele No'omis eiendom, og vinner seg Rut som sin brud. Slik har Jesus kjøpt oss med sitt blod, og vunnet oss som sin brud.

Tidligere har Rut fått gaver fra Boas, men nå får hun Boas selv ! Og samtidig fikk hun alt som var hans - hun fikk alle ting med han.

Slik er det også for oss : Vi som har Jesus har fått alle ting med Han ! Les Rom. 8,32

Av Kåre Hindenes

Powered by Cornerstone