Kåres hjørne/Bibelen/Historier fra 1. Mosebok

Historier fra 1. Mosebok

2017-12-29

Historiene du leser her er fortellinger fra Bibelen. Om du ønsker å lese enda mer om disse hendelsene, finner du dem alle i 1.Mosebok.

Del 1 : Hvor er du, Adam ?

"Hvor er du Adam?" Det var Gud selv som ropte mellom trærne i den vakre hagen. Men Adam hadde gjemt seg for Gud. Nå kom han motvillig frem. Han kunne likevel ikke skjule seg for Gud.

Men hvorfor hadde Adam gjemt seg for Gud, sin Skaper? Alt hadde jo vært så fint, og Gud selv hadde sagt at alt var godt! Adam vandret med Gud i hagen, og de snakket sammen. Ja, Gud bad Adam å gi alle dyrene navn. Men nå? Hvorfor var Adam så redd at han måtte gjemme seg mellom trærne?

Adam og hans kone Eva, som var de to første menneskene på jorden, hadde vært ulydige mot Gud. De hadde spist av kunnskapens tre, som Gud forbød dem å ete av. Satan, som kom til dem i en slanges skikkelse, hadde fristet dem, og de hadde gitt etter for fristelsen. Slik kom synden inn i verden, og har vært her siden.

Menneskene måtte nå forlate den vakre hagen. De hadde mistet det gode og nære fellesskapet med Gud. Gud slaktet et dyr for å lage klær av skinn til de to. Dette ble et bilde på det som skulle skje en gang i fremtiden : En gang skulle Guds Sønn dø, ja slaktes som et dyr. Hvorfor? For at Gud skulle kunne kle syndere i sin rettferdighet igjen!

Siden denne dagen har Gud fortsatt med å kalle på mennesker over hele jorden : Hvor er du? Han spør også deg. Har du sagt JA til hans kall, og blitt kledd i hans rene klær : Guds rettferdighet?

(Fra 1.Mosebok 3)

Spørsmål

Bibelord

 Lærdom

Hvorfor hadde Adam gjemt seg for Gud ?

Mesteren er her og kaller på deg. Joh.11,28

Vi er skapt av Gud.

 

Del 2 : Mannen som vandret med Gud

En gang levde det her på jorden en mann som het Enok, og som hadde Gud som sin venn. Det står om Enok at han vandret med Gud. Men en dag var det ingen som kunne finne Enok igjen! Han var rett og slett forsvunnet!

På den tiden da Enok levde, ble menneskene på jorden veldig gamle. Enok ble hele 365 år gammel. Han fikk en sønn da han var 65 år, og etter det levde han enda i 300 år. I disse 300 årene leser vi om Enok at han vandret med Gud!

Men hva vil det si å vandre med Gud? Det er å ha Gud som sin venn, og være sammen med Ham hver dag. Vi kan snakke med Gud og lytte til Ham. Å gå med Gud er å følge Ham i lydighet, og å leve i tillit og tro til Ham. Høres det ikke spennende ut?

Plutselig en dag var Enok sporløst forsvunnet! Ingen kunne finne ham igjen! Det var Gud som hadde hentet ham hjem til seg. Nå fikk han hvile etter sin vandring. Når jeg vandrer med Gud her på jorden, får jeg komme hjem til Gud når livet er slutt! Jeg håper virkelig at du vandrer med Gud! Hvis ikke kan du begynne idag!

(Fra 1.Mosebok 5,21-24)

Spørsmål

Bibelord

Lærdom

Hva kan vi lære av Enok ?

Jesus sa : Følg meg! Luk.5,27

Gud vil være din venn.

 

Del 3 : Båtbyggeren Noah

Menneskene var blitt fulle av ondskap og urettferdighet, og Gud bestemte at han ville utrydde dem fra jorden. Men midt mellom alle de onde menneskene levde Noah, en god og rettferdig mann. Noah vandret med Gud, og Gud fortalte ham om hva Han hadde tenkt å gjøre, og hvordan Noah og hans familie kunne bli frelst fra dommen som skulle komme.

"På grunn av menneskenes synd og ondskap vil jeg dømme dem", sa Gud til Noah. "Jeg vil la en stor vannflom komme over jorden, og utrydde alle menneskene". Gud fortalte også hvordan Noah og hans familie kunne bli frelst fra dommen, ved å bygge en stor båt som de skulle bo i under vannflommen. Noah trodde det Gud sa, og sammen med sønnene sine bygget han en stor ark, eller husbåt, som vi ville si idag.

Det var sikkert mange som lo av Noah. Tenk å bygge en båt langt oppå land! Men Noah visste hva Gud hadde sagt. Og han bad menneskene om å vende seg bort fra sin ondskap og vende om til Gud istedet. Men de ville ikke vende om fra sin synd.

Så kom dagen da Gud bad Noah og hans familie gå inn i arken. De tok med seg mat og alt det de trengte for å overleve. Gud lot også alle slags dyr og fugler gå inn i arken, minst ett par, hann og ho, av hvert dyr. Deretter lukket Gud selv døren på arken, før det voldsomme regnværet kom. Alle mennesker og dyr druknet i den store naturkatastrofen som rammet jorden. De eneste som berget livet var de som var i arken.

Etter at vannflommen var over, gjorde Gud en pakt med Noah, hvor han lovet at Han aldri mer ville utrydde alle mennesker slik han nå hadde gjort. Som et tegn på pakten, og at Gud ville holde sitt løfte, satte Han regnbuen på himmelen. Hver gang vi ser regnbuen kan vi tenke på at Gud holder hva Han har lovet!

Akkurat som de menneskene som gikk inn i arken ble frelst fra Guds dom, slik blir vi idag frelst ved å ta imot Jesus, Guds Sønn. Vi kan si at Jesus er arken som vi kan gå inn i og bli frelst. Er du blant dem som har sagt ja til Jesus?

(Fra1.Mosebok kap.6-9)

Spørsmål

Bibelord

Lærdom

Hvorfor ble Noah berget ?

Jesus sa : Kom til meg ! Matt.11,28

Velg rett !

 

Del 4 : Hundreåringen som ble pappa

En av de mest kjente personene vi leser om i Bibelen er Abraham. Han var fra en by som het Ur, i landet Kaldea, eller Babylonia som det også heter. Du har nok hørt om ham før. Men visste du at Abraham var 100 år gammel, og at hans kone var 90 år, da de fikk sønnen Isak! Nå skal du få høre litt om hvordan dette skjedde.

Ved bredden av elven Eufrat lå byen Ur. Folket som bodde der dyrket månen som sin gud, og i denne byen vokste Abram opp. Men den levende Gud, Han som har skapt alt, kalte Abram til å forlate hjemlandet og reise til landet Kanaan. Og Abram, som senere fikk navnet Abraham, var lydig mot Gud. Han dro bort fra Ur i Kaldea, til Kanaan, der han bodde i telt. Han forlot også avgudsdyrkerne, og tilba nå den sanne og evige Gud, jordens Skaper.

Abrahams kone het Sara, og hun var ubeskrivelig vakker. De to var nok et lykkelig ektepar. Men de hadde en stor sorg : Sara kunne ikke få barn. Det underlige var at Gud hadde lovet Abraham at han skulle få en stor slekt. Men det var jo umulig siden han ikke hadde noen barn! Til sist sa Sara til Abraham at han fikk ta deres egyptiske tjenestepike til sin andre kone, slik at hun kunne gi Abraham et barn. Abraham gjorde som Sara sa, og med tjenestepiken Hagar fikk Abraham sønnen Ismael.

Så gikk det enda mange år, og Abraham var blitt 99 år gammel. Da sa Gud til ham at han og Sara skulle få en sønn. Det var jo egentlig umulig, for Sara var blitt 90 år gammel! Men Gud gjorde akkurat slik som han hadde lovet, og gamle Sara ble gravid. Det var et stort under. Slik gikk det til at Abraham fikk sønnen Isak med Sara, og at han ble pappa da han var 100 år gammel!

Gud gav landet Kanaan til Abraham, og her bodde han sammen med sin familie. Abraham er jødene sin stamfar, fordi alle jøder stammer fra ham. Du skal snart få høre mer om denne mannen, og om slekten som kom etter ham.

(Fra 1.Mosebok kap.12,1-9; kap.15-18; kap.21)

Spørsmål

Bibelord

Lærdom

Hva hadde Gud lovet Abraham ?

Ingen ting er umulig for Gud. Luk.1,37

Gud holder det han har lovet.

 

Del 5 : Hvor er lammet ?

«Hvor er lammet som vi skal ofre?» Det er Isak som spør sin far om dette. De to er på vei opp på et fjell i Morialand, hvor de skal ofre til Gud. Isak bærer selv veden på ryggen, og hans far Abraham bærer kniven og ilden.

«Gud selv vil finne et offerlam, min sønn», svarer Abraham. Men det Gud hadde bedt Abraham om var å ofre sin egen sønn! Og Abraham ville være lydig mot Gud, selv om det han nå bad han om virket helt umulig. Det var jo Gud selv som hadde lovet å gi ham en sønn, og nå på sine gamle dager hadde han og Sara fått Isak. Men nå bad Gud ham om å ofre gutten som han elsket så høyt.

Abraham hadde nok mange tanker der han gikk. Kan hende Gud vil vekke Isak opp fra de døde etter at jeg har ofret ham, tenkte han. For han visste at alt var mulig for Gud!

Nå bygget Abraham et alter og la veden oppå dette. Så bandt han Isak og la ham på alteret. Han tok kniven for å ofre sin egen sønn. Da skjedde det noe. En røst ropte til han : «Ikke rør gutten. For nå vet jeg at du elsker meg, siden du ikke sparte din sønn».

Da Abraham nå så opp, fikk han øye på en ver som satt fast i et kjerr, og han tok og ofret dette dyret i stedet for sin sønn.

Det som skjedde på fjellet i Morialand skulle fortelle oss noe viktig : At Gud selv skulle ofre sin eneste Sønn, Jesus, for å frelse oss! Så høyt elsker Han oss! "Hvor er lammet?" spurte Isak. Det spørsmålet fikk sitt svar mange år senere, da døperen Johannes pekte på Jesus og sa : "Se der! Guds Lam, som bærer verdens synd."(Joh.1,29)

(Fra 1.Mosebok 22)

Spørsmål

Bibelord

Lærdom

Hva tenkte Abraham da han skulle ofre sin sønn?

Se der! Guds Lam, som bærer verdens synd. Joh.1,29

Gud gav sin eneste Sønn for oss.

 

Del 6 : Vil du reise med denne mannen ?

Abraham ønsket at hans sønn skulle få seg en kone fra deres eget folk. Derfor sendte han sin eldste tjener avsted fra Kana'an, til hjemlandet, for å finne en brud til Isak.

Abrahams tjener, Elieser, tok med seg ti kameler og mange gaver fra sin herre Abraham, og dro avsted til det landet hvor Abraham sine slektninger bodde. Han bad til Gud om at hans reise måtte lykkes, og at han skulle finne en god hustru til Isak.

Elieser kom til byen hvor Abraham sin familie bodde, og stoppet ved brønnen utenfor byen. Siden det snart var kveld, visste han at mange jenter snart ville komme ut til brønnen for å hente vann. Han bad til Gud at hvis en jente ville gi ham og kamelene hans vann, så skulle det være et tegn som viste at dette var kvinnen som skulle bli Isaks brud.

Mens han enda bad, kom Rebekka, en ung og vakker kvinne, for å hente vann i brønnen. Hun gjorde alt det som Elieser hadde bedt om i sin bønn. Da forstod han at dette måtte være kvinnen han skulle ta med seg hjem til Isak i Kana'an. Snart fikk han også vite at Rebekka var datter til Betuel, sønnen til Nakor, Abrahams bror. Elieser gav jenta både en ring og to armbånd av gull. Snart ble han også hentet til Rebekka sitt hjem, hvor han fikk hilse på Abraham sine slektninger.

Nå fikk Elieser fortelle om sitt ærend, at han hadde kommet helt fra Kana'an for å finne en brud til Isak, og at han trodde Rebekka var denne kvinnen. Da jenta sine foreldre fikk høre alt det Elieser fortalte, forstod de at dette måtte være fra Gud. Men ville Rebekka reise? Ville hun dra fra sin familie, sitt folk og sitt land, til et ukjent land langt borte? Hun kjente jo ikke denne mannen som nå skulle bli hennes ektemann! «Vi må spørre henne om hva hun selv ønsker», sa foreldrene. «Svarer hun ja, vil vi la henne reise»!

Da foreldrene sendte bud på sin datter, var hun spent på hva de ville spørre henne om. «Vil du reise med denne mannen?» var spørsmålet. «Ja, det vil jeg», svarte Rebekka. Så ble Rebekka med Elieser tilbake til Kana'an. Isak tok henne til sin kone, og han ble glad i henne.

Dette er en historie som også kan lære oss noe. Akkurat slik som Abraham sendte Elieser for å finne en brud til sin sønn Isak, slik har Gud sendt Den Hellige Ånd til jorden for å finne en brud til Jesus. Men på samme måten som Rebekka selv måtte svare ja, slik må hver enkelt av oss også avgjøre om vi ønsker å si ja til Den Hellige Ånd sitt kall, og bli Jesu brud!

Hva har du svart?

(Fra 1.Mosebok 24)

 Spørsmål

 Bibelord

Lærdom

Hvem måtte svare "ja" på spørsmålet om Rebekka skulle bli Isaks brud?

Ingen kan komme til meg uten at Faderen, som har sendt meg, drar ham. Joh.6,44

Den Hellige Ånd kaller oss til å si "ja" til Jesus.

 

Del 7 : Tvillingbrødrene Esau og Jakob

Etter å ha ventet i 20 år på at han skulle bli far, måtte Isak søke Gud og be for sin kone om at hun skulle bli med barn. Og Herren hørte og svarte hans bønn. Da Rebekka fødte fikk hun tvillinger. Først fikk hun Esau, som da ble eldst, og like etter fødte hun Jakob.

Esau og Jakob var veldig forskjellige. Esau likte seg best ute i skogen der han jaktet på ville dyr, mens Jakob var en fredelig kar som voktet småfeet og holdt seg hjemme i teltet.

En gang da Esau kom sulten hjem fra jakt, bad han om å få spise av en herlig varmrett som broren hadde laget. «Det skal du få», sa broren, «men bare hvis du selger meg odelsretten din»! Esau var nemlig eldst av guttene, og var den som skulle arve sin far. Men nå var han så sulten at han ikke tenkte på annet enn den gode maten. Han sa ja til brorens tilbud, og solgte odelen til Jakob.

Da Isak var en gammel mann som snart skulle dø, ønsket han å velsigne sin eldste sønn Esau. Han bad sønnen om å gå på jakt, og deretter lage en herlig viltrett til ham. Når Esau kom med maten skulle Isak velsigne sønnen.

Men Rebekka hørte hva faren sa til Esau, og hun ville at Jakob skulle få velsignelsen istedet! Derfor laget hun en middag av småfekjøtt, og fikk Jakob til å servere dette til faren. Han hadde tatt på seg broren sine klær, og da faren spurte hvem han var, løy han og sa at han var Esau. Isak var blind og kunne ikke se Jakob, men da han trodde at det var Esau, velsignet han gutten sin. Først da Esau kom hjem fra skogen litt senere, forstod faren hva som hadde skjedd. Han hadde gitt Jakob, den yngste sønnen, den velsignelsen som den eldste sønnen skulle hatt!

Esau ble veldig lei seg og sint på broren som hadde lurt han to ganger. Først lurte han til seg odelsretten, og nå hadde han også tatt farens velsignelse fra han. Etter dette begynte Esau å legge planer om å drepe Jakob. Derfor flyktet Jakob hjemmefra, og dro til landet hvor hans mor Rebekka kom fra. Der ble han boende i mange år.

Det var ikke fint gjort av Jakob å lure sin bror. Men vi skal få høre mer om Jakob senere, om hvordan han møter Herren og lærer sin far og farfars Gud å kjenne. Så følg med på denne siden!

(Fra 1.Mosebok 1.Mosebok 25,19-34 og 27,1-28,9)

Spørsmål

Bibelord

Lærdom

Hvem hjalp Jakob til å lure sin bror Esau ?

Hold fast på det du har, så ingen skal ta kronen din. Joh.åp.3,11

La ikke noen lure fra deg det mest verdifulle du har.

 

Del 8 : Jakob reiser hjem

Jakob flyktet fra Kana'an fordi han var redd sin bror Esau. Han reiste til landet hvor hans mor kom fra, og ble boende sammen med sine slektninger der. Først etter 20 år bestemte Jakob seg for å dra tilbake til hjemlandet.

Jakob tjente hos Laban, og som lønn for dette fikk han Labans to døtre til hustruer. Han ville gifte seg med Rakel, den yngste av døtrene til Laban, men ble lurt og fikk Lea istedet. Først etterpå fikk han også Rakel til kone. Gud velsignet Jakob så han fikk en stor familie, og han ble rik og fikk seg mange husdyr.

Etter 20 år ville Jakob reise hjem igjen. Men hva ville skje når Jakob kom tilbake til Kana'an? Han var redd for sin bror Esau, og lurte på om broren hatet ham fortsatt. Da han nærmet seg hjemlandet fikk han høre at Esau kom imot han med 400 mann. Nå ble Jakob enda reddere, og han sendte tjenere avsted med store gaver for å blidgjøre broren.

Om natten var Jakob helt alene, og han hadde en underlig opplevelse. En mann kom og stridde med han. Den natten møtte Jakob Gud. Han som var Abrahams og Isaks Gud var nå også blitt Jakobs Gud. Og Gud velsignet Jakob og gav han navnet Israel.

Det var en ydmyk Jakob som møtte Esau dagen etter. Han bøyde seg syv ganger til jorden mens han gikk sin bror i møte. Men Esau sprang imot han og slo armene rundt sin bror og kyste han. Han hadde tilgitt Jakob, og nå kunne de to brødrene endelig forsones og bli venner igjen.

Og Jakob kunne stolt vise fram sine koner, sine elleve sønner og sin datter for Esau. Senere fikk Jakob enda en sønn med Rakel, slik at han hadde tolv sønner ialt. Disse skal vi få høre mer om, og da særlig den nest yngste av sønnene, som het Josef. Jakob ble nå boende med sin familie i Kana'an.

(Fra 1.Mosebok 28,10-35,29)

Spørsmål

Bibelord

 Lærdom

Hvem var Jakob redd for ?

Tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Ef.4,32b

Det er viktig at vi tilgir de som har gjort oss noe ondt.

 

Del 9 : Gutten som ble sveket av sine brødre

Josef bodde i Kana'an sammen med sin far og sine mange søsken. Da han var 17 år gammel hendte det noe som forandret hans liv for alltid.

Josef var en gutt noe utenom det vanlige. Han utmerket seg på flere måter, og hans far, Jakob, som også het Israel, elsket ham høyt. For å vise sin kjærlighet laget hans far en vakker kjortel til sin sønn. Men hans eldre brødre ble misunnelige på Josef. Ja, så mye hatet de sin bror, at de ikke kunne si et eneste vennlig ord til ham.

Tenåringen Josef var en gutt med mange drømmer. I en av drømmene så han seg selv og sine brødre ute i en kornåker. Hans eget kornbånd reiste seg plutselig opp og stod, mens brødrene sine kornbånd bøyde seg ned. En annen gang drømte han at solen og månen og elleve stjerner kom og bøyde seg for han. Da Josef fortalte disse drømmene, hatet brødrene ham enda mer. Mente Josef at han skulle bli til noe stort en gang, og at han skulle herske over dem?

Så var det en gang at Josef sine brødre var ute og gjette farens småfe, og Jakob ba Josef, som nå var blitt 17 år, om dra avsted for å se hvordan det stod til med brødrene og småfeet. Da brødrene så at Josef kom, begynte de å legge onde planer. «Vi slår ham i hel» sa de seg imellom, «og så kan vi si til vår far at et udyr har drept ham». Men en av brødrene, som het Ruben, foreslo at de kunne kaste ham ned i en tom brønn istedet. Dette sa han fordi han ville redde sin bror. Da Josef kom fram til sine brødre, rev de av ham den fine kjortelen han hadde fått av sin far, og kastet ham i den dype brønnen.

Like etterpå kom det en karavane med kjøpmenn forbi. De skulle til Egypt for å selge de dyre varene sine. Juda, en annen av brødrene, kom da med et nytt forslag. «Vi kan selge Josef til disse kjøpmennene», sa han. Så solgte de Josef for 20 sekel sølv, og handelsmennene tok han med seg til Egypt. Der solgte de ham som slave til Potifar, som var en av kongens menn.

Ruben var ikke til stede da Josef ble solgt, og han ble veldig lei seg da han oppdaget hva som hadde skjedd. Nå bestemte brødrene seg for å lyve for sin far. De dyppet Josef sin kjortel i dyreblod, og fikk sin far til å tro at Josef var blitt drept av et villdyr. Jakob sørget dypt over sin sønn.

(Fra 1.Mosebok 37)

Spørsmål

 Bibelord

Lærdom

Hvorfor solgte Josefs brødre ham til kjøpmennene?

Kjærligheten er ikke misunnelig. 1.Kor.13,4

Vi skal elske våre brødre og søsken.

 

Del 10 : Josef blir statsminister i Egypt

Tenåringen Josef ble sveket av sine brødre, og deretter solgt som slave i Egypt. Her ble han uskyldig dømt og havnet i fengsel. Men da han kom ut av fengselet satte kongen ham til å være landets øverste leder! Her skal du få høre litt om hvordan det gikk til.

Josef ble solgt av sine brødre, og handelsmennene som kjøpte han tok han med seg til det mektige landet Egypt. Kongen som styrte i dette landet ble kalt farao, og en av faraos menn ved hoffet, som hadde det rare navnet Potifar, kjøpte Josef hos kjøpmennene. Gud velsignet Josef og lot han lykkes i alt det han gjorde. Snart ble han Potifars mest betrodde tjener.

Josef var en vakker ung mann, og Potifars kone kastet sine øyne på han. Hun ville at han skulle komme og ligge med henne. Men Josef visste at kvinnen tilhørte Potifar, og nektet å la seg lokke til synd. En gang grep Potifars kone tak i Josefs kappe, men han vrengte kappen av seg og rømte. Det viktigste for Josef var å leve rent for Gud. Derfor flyktet han fra fristelsen til å synde.

Etter dette løy kvinnen om Josef og fortalte Potifar at han hadde kommet for å ligge med henne. Potifar trodde på sin hustru, og Josef ble uskyldig kastet i fengsel. Men også i fengselet var Gud med Josef. En gang da to av medfangene hans hadde hatt hver sin drøm, tydet Josef drømmene deres. Drømmene handlet om hva som skulle skje med de to mennene, og det gikk akkurat slik som Josef hadde sagt. Josef ble værende i fengselet i flere år.

Så hendte det at også farao hadde to drømmer, men ingen kunne tyde drømmene for han. En av de som hadde sittet fengslet sammen med Josef, og som han hadde tydet en drøm for, gikk da til kongen og fortalte om dette. Og kongen sendte bud på Josef for å få vite hva drømmene hans betød.

Farao hadde drømt om sju fete og sju magre kuer, og at de sju magre kuene slukte de fete uten å bli noe fetere av den grunn. Og han drømte om sju tørre og tynne kornaks som slukte sju fulle og gode aks.

Josef tydet nå drømmene for farao. Han sa at det skulle komme sju gode år i Egypt, med rik avling. Men etter det ville det bli sju uår, med hungersnød. Derfor måtte kongen sørge for at folket samlet og lagret mye av kornet de høstet i de gode årene, slik at de kunne bruke av dette når de magre årene kom. Slik ville folket unngå sult og hungersnød.

Da kongen hørte tydningen av drømmene, forstod han at denne visdommen måtte komme fra Gud. Han satte nå Josef til å være den øverste lederen i hele Egypt, nest etter kongen selv. Idag ville vi si at han ble statsminister i Egypt. Josef var nå blitt 30 år gammel.

(Fra 1.Mosebok 39,1-41,46)

13/04/10

Spørsmål

Bibelord

 Lærdom

Hvorfor flyktet Josef fra Potifars hustru da hun fristet ham?

Bli ikke overvunnet av det onde, men overvinn det onde med det gode ! (Rom.12,21)

Gud vil at vi skal leve rent og ikke synde mot Ham.

 

Del 11 : Josef møter sine brødre igjen

Etter syv år med rike avlinger, kom det tørke og uår i Egypt, og i mange andre land. Josef, som hadde lagret mengder av korn i mange år, hadde det travelt med å dele ut mat til egypterne. Snart kom det også folk fra utlandet, siden de hadde hørt at det var korn i Egypt.

En dag, da Josef som vanlig er opptatt med sine mange gjøremål, får han seg en overraskelse. Han hører noen som snakker hans eget morsmål! Da han ser opp, ser han straks hvem det er. Det er hans egne brødre som har kommet den lange veien fra Kana'an. De kaster seg til jorden for Josef, og ber om å få kjøpe korn. (Husker du hva Josef drømte da han var ung? Se del 9) Men brødrene vet ikke at den mektige mannen de snakker med er deres egen bror!

Josef avslører ikke hvem han er. I stedet spør han dem ut om deres familie, og sier at han mistenker dem for å være spioner. De forteller om sin far Jakob, som enda lever, og om sin yngste bror, Benjamin, som er hjemme. Josef sier at de må bevise at de snakker sant, ved å ta med seg sin yngste bror til ham. I mellomtiden må en av brødrene være igjen som gissel i Egypt. Da brødrene reiser hjem igjen, er det derfor uten sin bror Simeon.

Gamle Jakob vil ikke sende Benjamin til Egypt, og risikere å miste enda en sønn. Men familien må ha mer mat, og Jakobs sønner nekter å reise tilbake uten sin yngste bror. Til sist må Jakob gi etter og la Benjamin dra.

Det ble en sterk opplevelse for Josef å møte igjen sin bror Benjamin, etter mer enn tyve år. Til sist klarer han ikke å skjule for brødrene hvem han er. Da han avslører at han er Josef, deres bror, som de solgte til Egypt, er det som de knapt kan tro at det er sant. Med ett møter de igjen sin egen synd, og deres løgner gjennom tyve år blir avslørt. I dette sannhetens øyeblikk frykter de nok også for hvilken straff Josef vil gi dem.

Men de har intet å frykte, for Josef er full av kjærlighet. Han tilgir sine brødre. «På grunn av at jeg ble sendt til Egypt, kan jeg nå berge deres liv», sa han til brødrene. «Det er Gud som har ordnet dette slik. Alt det onde har Han nå snudd til noe godt!»

Så dro brødrene hjem til Kana'an for å fortelle sin gamle far hva de hadde opplevd. Med seg hadde de også en invitasjon fra kongen i Egypt, om å komme og bosette seg i hans land.

(Fra 1.Mosebok 42,1-45,24)

Spørsmål

Bibelord

Lærdom

Hvorfor ville ikke Jakob sende sin sønn Benjamin til Egypt?

Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud...(Rom.8,28a)

Vi kan ikke løpe fra vår synd - men Jesus står klar for å tilgi oss

 

Del 12 : Israelsfolket flytter til Egypt

Da Jakob fikk høre at han sønn Josef levde, ville han først ikke tro at det var sant. Men da det endelig gikk opp for ham, ville han straks reise til Egypt for å se sin sønn igjen !

Da Josef sine brødre kom hjem fra Egypt hadde de gode nyheter å fortelle sin far : «Josef lever ! Han er til og med den øverste lederen i hele Egypt !» Men Jakob klarte ikke å glede seg, for han kunne ikke tro at det var sant. Først da Jakob så alle de fine vognene som Josef hadde sendt til ham fra Egypt, kviknet han til. Tenk at hans sønn, som han i mer enn tyve år hadde trodd var død, likevel var i livet! «Dette er stort!» sa Jakob. Og han bestemte seg for å reise til Egypt og møte sin sønn der!

Så dro Jakob, som også het Israel, til Egypt med hele sin familie. Du kan tro at det var et stort øyeblikk da den gamle mannen, som nå var 130 år gammel, fikk se sin sønn Josef igjen. Josef kastet seg om halsen på sin far, og han gråt lenge. Kanskje gråt han ut all den smerte han hadde båret på i alle disse årene? Sikkert gråt han også av glede over endelig å se sin far igjen!

Siden det var hungersnød på denne tiden, fikk hele Israelsfolket tilbud om å bosette seg i Egypt, hvor det var mat for dem alle. De fikk møte farao, kongen i landet, som sa at de skulle få bo i landområdet Gosen. Slik gikk det til at Israelsfolket bosatte seg i Egypt, og her døde Jakob etter 13 år. Før han døde velsignet han sønnene og barnebarna sine. Jakob sine sønner dro til Kana'an og gravla sin far, men siden ble de boende i Egypt.

Nå når Jakob var død, ble Josef sine brødre enda en gang redd for at han skulle straffe dem for det onde de hadde gjort mot ham. De bad om tilgivelse, og Josef tilga dem og trøstet dem. Han snakket vennlig til sine brødre og lovet å forsørge dem. Før Josef døde sa han at Israelsfolket en dag skulle flytte tilbake til Kana'an. Da skulle de også ta hans døde bein med seg, og gravlegge ham i hjemlandet.

Husk at Josef i mange ting er et bilde på Jesus. Slik som Josef tilga sine brødre da de bekjente sin synd, slik er Jesus full av kjærlighet og tilgivelse når vi kommer til Ham med vår synd og våre nederlag. Og akkurat slik som Josef talte vennlig til sine brødre og trøstet dem, ja, lovet å forsørge dem, slik gjør Jesus med oss! Er det ikke flott?

(Fra 1.Mosebok 45,25-50,26)

Av: Kåre Hindenes

Spørsmål

 Bibelord

Lærdom

Hva gjorde Josef sine brødre etter at deres far var død?

Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. (1.Joh.1,9)

Når vi har gjort noen noe ondt eller såret dem, skal vi be dem om tilgivelse.

Powered by Cornerstone