Skole

Nordhordland Kristne Grunnskole

Skolens visjon og verdigrunnlag

Visjon

Med Daniel som forbilde

I Bibelen leser vi om Daniel, en ungdom som med Guds hjelp:

  • Levde et rent og sunt liv
  • Var fylt med visdom og kunnskap
  • Hadde mot til å stå for sannheten
  • Trodde fast på Gud
  • Tok de rette valg
  • Brydde seg om sine venner og medmennesker
  • Fikk innflytelse i nasjonen

Vårt kall og mål er, med Guds hjelp, å fostre en generasjon med en karakter og livsførsel som ligner Daniel i disse tingene.

Grunnvoll

Vår grunnvoll er den kristne troen, og Bibelen som Guds ord, noe som vil merkes i skolehverdagen. Barna vil likevel få lære om andre livssyn og religioner, som i den offentlige skole, og vi respekterer barnas rett til å ta egne valg når det kommer til tro og livssyn.

Vi tror at mennesket er skapt av Gud. Det betyr at mennesket har en unik verdi. Vi er skapt forskjellige og med en hensikt. Dette får betydning for undervisningen, og måten lærerne møter elevene på.

Vi tror også at Jesus er verdens frelser og at han har gitt oss et oppdrag som er uttrykt i misjonsbefalingen. Vi ønsker at elevene skal få mulighet til å bli kjent med Jesus på vår skole, og at de får lyst til å gi dette videre.

Bibelen gir oss retningslinjer for hvordan vi skal behandle hverandre. Den gyldne regel og kjærlighetsbudet ønsker vi skal prege miljøet på skolen. Undervisningen tar også sikte på å møte hele mennesket, til ånd, kropp og sjel. Praktiske aktiviteter og samlinger vektlegges derfor sammen med kunnskapsformidling.

Powered by Cornerstone